Oslo House of Innovation (OHOI) er 3000 kvm viet till innovas- jon lokalisert i Skippergata 22. Det fokuserer på et miljø hvor investorer kan sitte med sin portefølje av start-ups, og former
et område hvor de kan jobbe tettere sammen med menneskene de har troen på. Det vil være et miljø med en blanding av inno- vasjon, kompetanse og kapital som vil akkselerere økningen av den samlede verdiskapningen. Bygget skal være et bidrag til den positive tilveksten av nye løsninger innenfor et voksende norskt gründermiljø med global tankegang.

Bygget har re etasjer. Første etasje vil være et sosialt område med muligheter for eksibel jobbing og god mat. Andre etasje er viet
til Forsknings- og utviklingsmiljøer fra Kjeller Innovasjon sen- trert rundt CleanTech akkselerator samt andre investorer og deres start-ups. Tredje etasje vil det være et fokus rundt corporate inno- vation labs. Mens erde etasje er en møteplass for alle på bygget med muligheter for å delta på, og organisere, workshops eller andre arrangementer.

Investorer vil sitte sammen, tenke sammen og o e investere sam- men. Om første etasje er åpent eller lukket for omverdenen er enda ikke bestemet. Det er bestemt at du må være medlem for å få til- gang til andre og tredje etasje. Fjerde etasje er viet til arrangement- er hvor de este arrangementer er åpne for medlemmer og enkelte arrangementer er åpent for allmenheten.